top of page

מדיניות פרטיות

תיאור העסק - ישי פוליבודה, סוכן ביטוח פנסיוני, מתמחה בביטוחי בריאות, חיים, השקעות וחיסכון.
על מנת לקבל את השירות הנדרש אבקש ממך להשאיר לי את הפרטים הבאים, שם מלא שאדע למי לחזור, נייד שאדע איך לחזור ומייל לצורך קיצור תהליכים בהמשך.
המידע שיתקבל לא יועבר לצד ג' ללא רשותו המפורשת של הלקוח וישמש רק לצורך יצירת קשר.
ניתן לפנות אלי בכל עת ולבקש הסרה ממאגר המידע בכתובת המייל ishaipoli@gmail.com.
bottom of page